Pashouders

Pashouders

U kunt een Handicartpas aanvragen via deze website. Klik op de tekst "Aanmelden" links op deze pagina om het opgaveformulier te openen.

Bent u al donateur?
Geef dit dan aan op het formulier en gebruik daarbij uw klantnummer en uw e-mailadres. In dat geval worden uw gegevens zichtbaar op het formulier.

Nadat u het formulier heeft ingevuld en opgeslagen ontvangt u een e-mail met een pdf. Dit formulier kunt u printen. Vervolgens kunt u het fornulier laten tekenen door uw arts of therapeut. Leden van een club dienen aan de clubconsul een paraaf te vragen. Vervolgens kunt het formulier met pasfoto insturen naar Stichting Handicart.

Voor een tijdelijke pas is geen pasfoto nodig. maar wel  een paraaf van de clubconsul.

Op 24 januari heeft de incasso plaatsgevonden voor de registratiekosten van de Handicartpas van de bestaande pashouders. Deze incasso is door onze payment provider Buckaroo uitgevoerd.

Uw Handicartpas blijft geldig en wordt dit jaar niet vernieuwd.

Het aanvragen van een Handicartpas
Op deze pagina kunt u lezen hoe u zelf uw Handicartpas kunt aanvragen. Stichting Handicart geeft zowel permanente als ook tijdelijke passen uit. Een Handicartpas is gedurende één kalenderjaar geldig. De tijdelijke Handicartpas wordt gedurende het hele jaar uitgegeven en is drie maanden geldig.

De Handicartpas wordt u toegestuurd en bestaat uit een plastic kaartje met daarop uw pasfoto en uw naam.

U kunt er ook voor kiezen om de Handicart App te down loaden via de Apple store of de Google Play store. Na registratie bij Stichting Handicart kunt u de Handicartpas op uw mobiele telefoon tonen. 

Stichting Handicart geeft ook tijdelijke passen uit. Deze hebben een geldigheidsduur van drie maanden. Ook de tijdelijke pas is na registratie bij Stichting Handicart vis de Handicart App op te vragen.

Permanente of tijdelijke pas
Om een permanente of een tijdelijke Handicartpas aan te vragen vult u het formulier in. Bent u lid van golfclub dan wordt u gevraagd het formulier door de clubconsul te laten insturen.

Wanneer u geen lid bent van een golfclub of wanneer uw golfclub geen Handicart clubconsul heeft kunt het formulier direct naar het secretariaat van Stichting Handicart sturen.

Aanvraagformulier kunt u zelf downloaden.

U hoeft dus geen aanvraagformulier op te vragen. U kunt het formulier direct zelf invullen. Nadat u het formulier compleet heeft ingevuld kunt u het downloaden. U krijgt het ingevulde formulier ook per e-mail in pdf formaat toegestuurd. (naar formulier)

Betaalwijze aangepast
Alle (tijdelijke) pashouders krijgen, direct nadat zij zijn ingeschreven, een e-mail. Via deze e-mail wordt de mogelijkheid geboden de registratiekosten direct via iDEAL te voldoen.

Hierdoor wordt een aanzienlijke tijdsbesparing op de uitgifte van de (tijdelijke) Handicartpas / App bereikt.

Wanneer gekozen wordt om niet via iDEAL te betalen zullen de registratiekosten via automatische incasso worden afgeschreven. Deze automatische afschrijving vindt in de regel in de week na het aanbieden van de digitale factuur plaats. Door de nieuwe SEPA regels duurt de automatische incasso ongeveer twee weken.

Hoe word ik pashouder?
U kunt in aanmerking komen voor een Handicartpas door de verklaring voor het verkrijgen van een Handicartpas in te vullen en daarna te laten ondertekenen door uw arts. Daarna zendt u het document samen met een pasfoto naar uw clubconsul. Deze zal dan uw aanvraag verder behandelen en voor u naar het secretariaat sturen. Bent u geen lid van een vereniging dan kunt u de aanvraag direct naar het secretariaat van Stichting Handicart sturen.

Digitale pasfoto
Om ervoor te zorgen dat alleen de juiste personen over een Handicartpas beschikken, ontvangen zij een kaart met een gedigitaliseerde pasfoto.

De tijdelijke pashouder
Stichting Handicart maakt onderscheid tussen permanente pashouders en tijdelijke pashouders, want niet iedere mindervalide golfer is dat permanent.

Ook iemand die tijdelijk mindervalide is kan gebruik maken van de diensten van de Stichting Handicart. Zij kunnen een tijdelijke Handicartpas aanvragen via hun clubconsull. Een tijdelijke kaart wordt maximaal voor drie maanden verstrekt.

€ 10,00  en het donateurschap!
Stichting Handicart kan de mindervalide golfers alleen faciliteren, als er genoeg donateurs zijn. Daarom vragen wij aan iedereen die pashouder wordt om ook donateur te worden. 
Stichting Handicart brengt de kosten voor de aanmaak van een Handicartpas en de administratiekosten van in totaal 10,00 euro in rekening. Deze kosten worden via een zogenaamde incassomachtiging geïnd.

Door betaling van de 10,00 euro voor de Handicartpas verklaart de pashouder tevens  akkoord te gaan met de ‘gedrag- en rijregels’ die Stichting Handicart heeft opgesteld.

Donatie
Van een Handicartpashouder wordt verwacht dat deze jaarlijks een bijdrage doet aan Stichting Vrienden van Handicart. Dit kan jaarlijks via een acceptgiro. Het is ook mogelijk een eenmalige of een doorlopende incassomachtiging af te geven. Dat bespaart de stichting de portokosten.

Een fiscaal aantrekkelijke manier van schenken is de onderhandse schenkingsakte. Lees meer.

Wat kunt u met een Handicartpas ?

Een Handicartpas van Stichting Handicart geeft u de mogelijkheid om tegen gereduceerde tarieven een Handicart te huren bij een golfclub. De meeste clubs hanteren dezelfde tarieven. Er zijn (commerciële) banen die andere tarieven hanteren. U kunt zien waar de Handicarts staan op het tabblad Reserveren.
 
N.B. Stichting Handicart is een Nederlands initiatief. De gebruikerskaart is alleen geldig in Nederland bij golfclubs die met Stichting Handicart een overeenkomst hebben gesloten.

Gebruikerspas
Om ervoor te zorgen dat alleen de juiste personen over een Handicartpas beschikken, ontvangt u ieder jaar een nieuwe kaart met daarop een pasfoto.

sluit video