• Batouwe 2 lente
  • Anderstein 1
  • De Pan
  • Hilversum hole
  • Anderstein 2
  • De Pan 2
  • Hoge Kleij 3
  • Anderstein 3
  • De Pan 3

Welkom


Wij wensen u allen een heel gelukkig 2016!

Stichting Handicart

De Stichting Handicart is op 23 april 1986 opgericht met als doelstelling: tijdelijk of permanent mindervalide golfers in staat stellen het golfspel te blijven beoefenen.

Door donaties, giften, legaten en schenkingen verkrijgt de Stichting de benodigde gelden om Handicarts aan te schaffen en te plaatsen op 115 golfclubs in Nederland. Daarnaast heeft de Stichting Handicart afspraken gemaakt op 49 banen waar geen karren van de stichting staan.

Tegen een geringe vergoeding, die ver onder de werkelijke kostprijs ligt, kunnen mindervalide golfers gebruikmaken van de beschikbare Handicart. Dankzij de inzet van ruim 180 vrijwilligers kan Stichting Handicart haar werk doen. In 2015 rijden er 677 Handicarts. 

Op dit moment zijn er meer dan 19.600 golfers tijdens hun golfspel afhankelijk van een Handicart. Dit aantal zal door de toenemende vergrijzing de komende jaren stijgen.

De Stichting Handicart kan deze mensen alleen faciliteren als het aantal donateurs sneller blijft stijgen dan het aantal gebruikers. Daarom roept de Stichting bezoekers van deze website op om  donateur te worden. Bent u al donateur, dan vragen wij u de Stichting Handicart onder de aandacht te brengen van familie en vrienden, want de kracht van de stichting ligt nu eenmaal bij de donateurs.

Lees over de Toekomstvisie van de Stichting Handicart op de Nieuwspagina.
Handicartpas 2016
28 januari 2016
Lees verder
GPS op Handicarts
10 december 2015
Lees verder
Tarieven 2016
1 december 2015
Lees verder