Donateurs

Donateurs

Hoe wordt u donateur?
U kunt donateur worden door het formulier hiernaast in te vullen en te versturen. Een donateur is een persoon die Stichting Handicart een warm hart toedraagt en daarmee zijn mindervalide medegolfer in staat stelt de golfsport te blijven beoefenen. Het donateurschap geeft echter geen recht op een Handicartpas. Een Handicartpas  is alleen te verkrijgen op grond van een medisch advies. Meer informatie over de Handicartpas vindt u bij de rubriek: "Pashouders"

Een donatie is het bedrag, waarvan de donateur denkt dat hij of zij dat kan missen. Daarom geven wij hieronder een indicatie van de jaarlijkse gemiddelde donatie.

Voor uw informatie: De gemiddelde jaardonatie van een pashouder (die ook donateur is) ligt rond de € 50,-. De gemiddelde jaardonatie van een donateur die geen pashouder is, ligt rond de € 25,-.

Wilt u meer informatie over het donateurschap, dan kunt contact opnemen met uw clubconsul. Mocht u geen lid zijn van een golfclub, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van Stichting Handicart..

Het rekeningnummer van Stichting Vrienden van Handicart is NL34INGB0005345854.

sluit video