Bestuurssamenstelling

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Stichting Golf voor Mindervaliden “Handicart” bestaat uit de volgende personen:
 
W.P. Zelsmann
voorzitter
 
H.H. Claus 
penningmeester
 
J.I.H.M. Elsenburg
secretaris
 
Th.M.J.G.E. Schreinemacher
lid
 
J. Stevens
lid
 
T.M. Witteveen   
lid

H.I. Wijkstra
lid
sluit video